(1)
Kondić, Živko; Dušak, V. THE ROLE OF INFORMATION COMUNICATION TECHNOLOGY IN SIX SIGMA APPROACH IMPLEMENTATION. J. inf. organ. sci. (Online) 2006, 30.